Direktorat Urusan pentadbiran — Islam Organisasi untuk Pendidikan, Sains dan Budaya — ISESCODirektorat Urusan pentadbiran adalah alat yang bertanggungjawab untuk memastikan fungsi yang betul dalam umum Direktorat ISESCO, pada tahap pentadbiran, dengan mengerahkan segala sumber yang diperlukan untuk melakukan ini

Direktorat Urusan pentadbiran termasuk berikut Bahagian:-Bahagian Sumber manusia-Bahagian Perkhidmatan pentadbiran-Bahagian Pejabat dan Persidangan-Hubungan awam Bahagian-Bahagian Perlengkapan, Peralatan, Inventori, dan Penyelenggaraan