Sokongan: jumlah dan jadual pengiraanBagaimana mengira jumlah anak sokongan menggunakan skala dan grid kementerian Keadilan