Peguam DAGU — Studio Legale Avvocato MENTONE Perancis

Pelaksanaan luar undang-undang tatacara (pengesahan kredit diterima akaun dan pertubuhan formal melihat) dan kehakiman hutang koleksi (perintah untuk pembayaran atau saman untuk muncul sebelum kompeten court). Recupero dei crediti insoluti, dalla verifica della solvibilità del debitore alla editing formale di sollecito di pagamento ai fini di interruzione dei istilah di prescrizione. Perundingan dan merangka kontrak sewa premis digunakan untuk kediaman atau komersial, bantuan dan nasihat dalam konteks pengambilalihan transaksi dan atau real estate pembinaan, perundingan dan perwakilan dalam hal kecacatan pembinaan dan tanggungjawab pembina. Consulenza precontrattuale e redazioni di contratti locazione e harta, assistenza setiap operazioni di acquisizioni e o